Kristus Konungens Vokalensemble julen 2023

Bachs Magnificat till jul 2023 #

Svenska Katolska Akademien ger ekonomiskt bidrag till Kristus Konungens Vokalensemble, den mest kvalificerade kören i den katolska församlingen i Göteborg med samma namn, för repetitioner och konsertframförande av Johann Sebastian Bachs Magnificat, BWV 243, julen 2023. Produktionen sker i samarbete med den välrenommerade instrumentalensemblen Karlsson Barock och fem sångsolister. Magnificat är det första av fyra av Bachs stora vokalverk man planerar att framföra under åren 2023 till 2027. I samband härmed publiceras artikeln Magnificat bejublar julen på västkusten i Akademiens webbtidskrift.