SKA

Svenska Katolska Akademien är en fristående romersk-katolsk stiftelse med säte i Stockholm.

Enligt statuterna har Akademien till ändamål att ”främja en vetenskaplig forskning om Katolska Kyrkan och dess förhållande till nordiska samhälls- och rättstraditioner.” Sin uppgift skall Akademien förverkliga ”genom att i samverkan med andra vetenskapliga institutioner i Sverige och i utlandet bedriva vetenskaplig forskning i ämnena katolsk filosofi, katolsk teologi och Katolska Kyrkans historia i Skandinavien.” Akademiens syfte sammanfattas i dess valspråk:

Pro fide et veritate (för tron och sanningen).

På senare år har Akademien verkat för att befrämja katolsk tro, kultur och forskning i Sverige bl.a. genom att understödja svenska katolska bokutgivningar, forskningsprojekt, tidskrifter och webbplatser av tidskriftsliknande karaktär.

Kontakt #

Akademien kan kontaktas via e-post till dess preses, advokat Ferdinand Hellers:

ferdinand <snabel-a> hellers <punkt> se